A Femine Fortis – Erős Nők polgári társulás három évvel ezelőtt azzal a céllal alakult meg, hogy a nőket bevonják a közéletbe, a közéleti szereplőket pedig összefogják. A szervezet első elnöke Bauer Edit volt, aki a december 1-jén Léván megtartott tisztújító közgyűlésen lemondott elnöki tisztségéről, a társulás elnökének a közgyűlés Neszméri Tündét választotta meg, őt kérdeztük. 

Három évvel ezelőtt az alapítók között volt. Milyen célokat tűzött ki maga elé a szervezet a megalakuláskor?

A Magyar Közösség Pártjának nem volt női tagszervezete, a pártban politizáló nők mégis kaptak meghívást az Európai Néppárt nőszervezeteinek kongresszusaira, ebből jött az öltet, hogy létre kellene hozni egy csoportosulást. A célunk az volt, hogy rávilágítsunk arra, szükséges a nők bevonása a közéletbe, hogy még mindig diszkriminálják a nőket a munkahelyeken, gondoljunk csak a még mindig meglévő bérrésre, és sokkal kevesebb hölgy vállal tisztséget magas funkcióban, mint férfi. Tanulmányok bizonyítják, a nők másként tekintenek a problémákra, mások a megoldási javaslataik, empatikusabbak. Ezt egyénként a Léván megtartott tisztújító közgyűlés két férfi vendége, Menyhárt József, az MKP elnöke és Csenger Tibor, Nyitra megyei alelnök is elismerte köszöntőjében.

A polgári társulás 3 éve alakult meg. Ez alatt az idő alatt, milyen sikereket értek el?

Több rendezvény megszervezését segítjük, szakmai találkozókon, jótékonysági rendezvényeken is részt veszünk. Ez mellett természetesen vannak saját rendezvényeink is. A Példakép-díj átadója mindig meghitt esemény, ezen azokat a nőket tüntetjük ki, akik valamilyen oknál fogva példaképei lehetnek a magyarságnak, ők olyan hétköznapi hősök, akikre bárki felnézhet.

Büszkeséggel tölt el, hogy tagjai vagyunk a Civil Szervezetek Nemzetközi Konföderációjának, valamint a Szövetség a Közös Célokértnak. Ez utóbbi hozta létre a Felvidéki Lelki Elsősegély Telefonszolgálatot, melynek megalapításánál elnökünk, Bauer Edit és alelnökünk Németh Gabriella is jelen voltak szakértőként. A Köldökzsinór Program népszerűsítésében is részt veszünk, és volt már példa arra is, hogy családjogi segítséget kértek a szervezet tagjaitól. Mindez mellett a Kárpát-medencei magyar pártok nőszervezeteivel is együttműködünk.

Milyen tervekkel lát hozzá a munkához?

Egy szervezet képét nemcsak az elnök személye határozza meg, hanem az egész elnökségé és tagságé. Szeretném, ha az elnökség csapatként gondolkodna, és együtt dolgoznánk ki azokat a cselekvési terveket, amelyekkel segíteni tudjuk a magyar közösséget. Rendezvényeket, szakmai találkozókat továbbra is szervezünk majd és részt veszünk a mások által a témában megszervezett rendezvényeken is, de fontosnak érzem, hogy sokkal több nőt vonjunk be a szervezeti életbe. Talán segíteni is tudjuk egymást, hiszen mindegyikünk rendelkezik vezetői tapasztalattal és sokszor a gondok kibeszélése segíti a másikat hozzá ahhoz, hogy ő is megtalálja a megoldást a felmerülő problémákra.

A leköszönő elnök, Bauer Edit, akit tiszteletbeli elnökké választott a közgyűlés, felvetett pár gondolatot, amelyekkel foglalkozni kellene, többek között azt is, hogy Esterházy Lujza örökségét kezelni kell. De nemcsak az ő örökségét kellene gondozunk, hanem a többi olyan kiemelkedő felvidéki nő örökségét is fel kell vállalnunk, akik sokat tettek a magyar közösségért. Az elnökség egyébként hét tagú lett, az elnökön és a tiszteletbeli elnökön kívül az elnökségi tagokat régiók szerint választottuk, minden megyének megvan a felelőse, Németh Gabriella, Hervay Rozália, Kiss Beáta, Zupko Mária, Gergely Papp Adrianna lettek az elnökség további tagjai.

Az ő feladatuk elsősorban a tagság megszervezése és a hálózat kiépítése lesz, hiszen minden megyében vannak olyan aktív nők, akiket be lehet vonni a Femine Fortis tevékenységébe. Hiszem, hogy egy jó női szervezet sokat segíthet a magyar közösségnek, amire ma mindennél nagyobb szükségünk van.

ma7.sk