A nők társadalomban betöltött szerepe, a munkahelyi érvényesülés és a családi kötelezettségek összehangolása és ehhez hasonló témákat feszegetve tartotta meg második szabadegyetemét a Femine Fortis – Erős Nők polgári társulás Dunaszerdahelyen október első hétvégéjén.

Aktívan részt venni a közéletben, naponta helytállni a munkahelyen és ugyanakkor anyának lenni, a családi fészek nyugalmáért, rendben és tisztán tartásáért felelni, embert próbáló feladat. Míg a múltban nagycsaládokban élt együtt több generáció, mára az anyák szinte teljesen egyedül maradnak a gyermeknevelésben. Szerencsésebb esetben van mellettük egy férfi, aki kiveszi a részét a közös munkából és a csemeték ellátásából.

Ugyanakkor napjainkban hiányoznak a nyugdíjas nagyszülők. Míg a múlt században az ötvenes generáció már nyugalmazott nagyszülőként kényeztethette az unokákat, segítve az anyák munkavállalási lehetőségeit, addig ma az ötvenes korosztály még aktív dolgozó.

Hovatovább megszűnik az egyén választási lehetősége: család vagy karrier, a nőkre mindkét térfélen nagy szükség van.

Aktívan részt venni a közéletben, naponta helytállni a munkahelyen és ugyanakkor anyának lenni, a családi fészek nyugalmáért, rendben és tisztán tartásáért felelni, embert próbáló feladat. Míg a múltban nagycsaládokban élt együtt több generáció, mára az anyák szinte teljesen egyedül maradnak a gyermeknevelésben. Szerencsésebb esetben van mellettük egy férfi, aki kiveszi a részét a közös munkából és a csemeték ellátásából.

Ugyanakkor napjainkban hiányoznak a nyugdíjas nagyszülők. Míg a múlt században az ötvenes generáció már nyugalmazott nagyszülőként kényeztethette az unokákat, segítve az anyák munkavállalási lehetőségeit, addig ma az ötvenes korosztály még aktív dolgozó.

Hovatovább megszűnik az egyén választási lehetősége: család vagy karrier, a nőkre mindkét térfélen nagy szükség van.

A Femine Fortis – Erős Nők polgári társulás 2015-ben azzal a céllal alakult, hogy a nőket bevonja a közéletbe, a   közéleti szereplőket pedig összefogja. A társulás szociális, politikai és közéleti szempontból láttatja a felvidéki nők problémáit, akik még mindig nehezebb helyzetben vannak a munkavállalókkal szemben, hiszen meg kell küzdeniük a diszkriminációval és a még mindig jelen levő, sőt mélyülést  mutató bérszakadékkal.

A nőszervezet vezetősége, tagjai és a közéletben aktív szerepet vállaló hölgyek mindezen témákról beszélgettek és hallgattak meg építő jellegű előadásokat az október 4–5. között megrendezésre került Femine Fortis Szabadegyetemen.

A családias hangulatú konferencián az egybegyűlteket Neszméri Tünde, a Femine Fortis elnöke köszöntötte, majd Bauer Edit, a társulás örökös, tiszteletbeli elnöke, alapító tagja ismertette az Európai Parlament és Tanács júniusban elfogadott, a szülők és a gondozók körében a munka és a magánélet közötti egyensúly javítását célzó irányelvet.

Ez meghatározza az apasági szabadságra, a szülői szabadságra és a gondozói szabadságra, valamint a munkavállaló szülők vagy gondozók számára biztosított rugalmas munkafeltételekre vonatkozó minimális követelményeket.

Bauer Edit beszámolója alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a munka és a magánélet közötti egyensúly továbbra is jelentős kihívást jelent sok szülő és gondozási feladatot ellátó munkavállaló számára. A nők munkaerőpiaci alulreprezentáltságának egyik fő oka az, hogy nehéz egyensúlyt teremteni a munkával és a családdal kapcsolatos kötelezettségek között. Az irányelv arra ösztönzi a tagállamokat, legyenek a gondozási feladatok egyenlőbben megosztva a nők és a férfiak között, azért is, hogy az apák és a gyermekek között is korábban kialakulhasson a természetes kötődés.

A konferencia résztvevői egyöntetűen megegyeztek abban, hogy a felvidéki és a magyarországi körülményeket figyelembe véve a mai magyar apák nagy része aktívan részt vesz a gyereknevelésben, és szeretné kivenni a részét az apaságból. Az irányelvet elemezve  Bauer Edit elmondta, elkeserítő, hogy a munkaadók nagy része még mindig úgy tesz, mintha nem lenne lehetőség a fentebb említett szabadságok kihasználására vagy a rugalmas munkafeltételekre.

Ezenkívül Szlovákiában a bérszakadék sem csökken. A nők helyzetét tekintve negatív irányú az elmozdulás, az utóbbi években a háztartási feladatok ellátását és a gyermekek gondozását tekintetbe véve sokkal nagyobb teher van a nők vállán. Megoldást mindaddig nem lehet kínálni, míg nincs megfelelő szociális és politikai háttere annak, hogy a nők rendes, jól fizető munkát is tudjanak vállalni, és a családról való gondoskodás is adekvát módon beleférjen az erejükbe és az idejükbe.

Németh Gabriella, a Femine Fortis alapító tagja, az MKP szociális, családpolitikai és egészségügyi alelnöke elmondta, hogy Szlovákiában ugyan vannak gyönge próbálkozások az ún „bölcsődetörvénnyel“ kapcsolatban, ám az országban közel sem lehet jól működő bölcsődei hálózatról beszélni. A méregdrága magánbölcsődék csak a jól szituált családoknak nyújtanak segítséget. Teljesen elképzelhetetlen, hogy például egy gyári átlagkeresettel bíró, vagy a gyermekét egyedül nevelő anya magánbölcsődébe járassa a gyermekét, míg az állam a bölcsődék kérdését mindenféle anyagi forrás nélkül átpasszolta a megyék hatáskörébe, ahol az egészségügyi ellátás terhei és a közutak katasztrofális állapota mellett nem élvezhet prioritást a kérdés.

Németh Gabriella kifejtette, hogy az esélyegyenlőség a munkaerőpiacon még mindig csak formálisan garantált, hiányzik a nemi kompetenciákat meghatározó perszonális politika. A szlovákiai munkaadók nem szívesen kínálnak olyan lehetőségeket, amelyek segítenék az édesanyákat a munkaerőpiacra való visszatérésben. A munkáltatók attól tartanak, hogy az anya sokat hiányzik majd a gyerek betegsége miatt, és gyakran a kollégák is rossz néven veszik, ha kisgyermekes édesanya kerül a kollektívába. Attól tartanak, ha hiányozni fog, rájuk is nagyobb teher hárul.

Sajnos nem egyszerű a családi életet és a munkahelyi lehetőségeket összehangolni, foglalta össze a női és az anyai szerepvállalás fő problémáját Németh Gabriella. Nagyon nagy szükség lenne erről sokkal többet beszélni, és a munkáltatóknak oda kellene figyelni a rugalmas munkalehetőségre, hogy segítsék az édesanyák visszatérését.

Pedig a tapasztalat azt mutatja, hogy ha egy anyának flexibilis lehetőségeket kínál a munkaadó, abból ő is profitál, hiszen az édesanyák hálásak azért, ha valaki segítő kezet nyújt nekik, így hajlandók többet túlórázni, lojálisabbak a céghez, és sokszor segítenek akár térítésmentesen is. Ehhez mindkét oldalon működnie kell a kölcsönös tiszteletnek és a jó szándéknak.

Szomolai Andrea, megjelent a Magyar7 hetilap 2019/41. számában.