Zarándoklat a családokért címmel beszélgetőestet szerveztek Gömöralmágyon február 8-án. A család könyvét Németh Gabriella, a Femine Fortis egyik alapítója, az MKP szociális alelnöke mutatta be, aki a programot követően nyilatkozott a Felvidék.ma-nak.

 

A Házasság hete 2016 programsorozat gömöralmágyi állomását az alapiskola könyvtárában tartották. „Különleges esemény részesei lehettünk. Községünket, Almágyot is elérte a Házasság hete 2016 programsorozat. Ennek keretén belül “Zarándoklat a családokért” címmel beszélgető estet tartottunk az iskola könyvtárában. A főszervezők a Femine Fortis – Erős nők polgári társulás alapító tagjai – Zupko Mária, Németh Gabriella és Neszméri Tünde – voltak, akik jelenlétükkel megtisztelték a rendezvényt. A Magyar Közösség Pártja Rimaszombati járási elnökségét Szamos Zsuzsa, a Via Nova Ifjúsági Csoportot Varga Henrietta képviselték. Meghívásunkat elfogadta Agócs Gyula polgármester valamint Majoros Jácint szerkesztő és Farkas Ottó dobfeneki újságíró is. Bízom abban, hogy ezzel az eseménnyel egy újabb hagyományt indítottunk el településünkön” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak a helyi szervezők nevében Agócs Ildikó, a Csemadok helyi elnöke, a helyi alapiskola igazgatóhelyettese, aki egyébként szintén tagja a Feminde Fortis társulásnak.

A rendezvényen elhangzott, 21 ország csatlakozott a Házasság hetéhez, amely Angliából indult. A felvidéki rendezvényeket a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének támogatásával 14 helyszínen a Szövetség a Közös Célokért társulás és tagszervezetei szervezik meg, ahol a jelenlévő családok megkapják A család könyve című kiadványt. Amíg a gyermekek a családjukat rajzolták meg, és különböző játékokat próbáltak ki, a szüleik beszélgettek.

Zupko Mária, aki egyébként tagja a Carissimi kuratóriumának is, bevezető előadásában szólt a családról és a nemzetről. A családi hagyományőrzésről, az iskolaválasztásról, gyermekvállalásról, gyermeknevelésről is. Szó esett a magyar nyelv szépségeiről és arról, hogy ezt az örökségünket meg kell őriznünk.

Neszméri Tünde ezzel kapcsolatosan felhívta a szülők figyelmét az Örökségünk mozgalomra, a dal feléneklése a gyermekek számára nagy élményt jelenthet, a mondanivalója miatt pedig identitástudatukban is megerősödhetnek a gyerekek.

Németh Gabriella A család könyve kiadványról szólt, melynek második kiadását is a Szövetség a Közös Célokért társulás rendezte nyomda alá. A szervezők arra kérték a szülőket, a könyvet szerkesszék tovább, hiszen az üres oldalakra a család adatait, jeles eseményeit, évfordulóit is fel lehet jegyezni. „A Magyar Közösség Pártja szociális és egészségügyi alelnökeként, a Femine Fortis PT-on keresztül, a házasság hete keretén belül az idén először volt alkalmam bekapcsolódni a családnak, mint intézménynek a népszerűsítésébe azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a ma oly divatos és egyre terjedő házasság nélküli együttéléssel szemben alternatívát kínáljunk a fiatal lányoknak, rámutassunk a család intézményének fontosságára. Fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy a család és a karrier összehangolható és a család megtartó ereje semmivel sem ellensúlyozható” – nyilatkozta a Felvidé.ma-nak Németh Gabriella.
Elmondta, A házasság hete 2016 programsorozat is olyan széles körű összefogásra törekszik, mely gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság, a család örökkévaló értékét. Bátorítja azon szervezetek munkáját, akik segítik a házaspárok és családok életét, boldogulását.

„Gömöralmágyban is az volt a célunk, hogy ráirányítsuk a figyelmet arra, hogy a házasság érték. Többek között erről és még rengeteg egyéb családot érintő témáról volt szó rendezvényünkön, melyen tizennégy család vett részt. Valamennyi család képviselője rövid bemutatkozót tartott. Elmondták, hány gyereket nevelnek, hová járnak óvodába, iskolába, a kisgyermekes szülők pedig azt is elárulták, hogy a közeljövőben melyik tanintézménybe szeretnék csemetéiket beíratni. Megjegyzem, valamennyien az anyanyelven való oktatás mellett álltak. Ezen kívül beszélgettek még a család és a házasság fontosságáról, családi hagyományőrzésről, gyermekvállalásról, gyermeknevelésről, anyanyelvünk fontosságáról, nehéz körülmények között, hátrányos helyzetben élő gyerekek sorsáról is” – tette hozzá Agócs Ildikó.

Mint megtudtuk a fenti témakörökkel kapcsolatban Németh Gabriella, az MKP szociális ügyekért felelős alelnöke ismertette a Magyar Közösség Pártja programjának fő célkitűzéseit. A családok anyagi terheinek csökkentését és a családi támogatások emelését tűzte ki célul a párt. A minimálbér növelése és a munkahelyek teremtése, adó és járulékkedvezmények bevezetése segíthetné az elszegényedett családok életét – véli Németh Gabriella.

Németh Gabriella a Felvidék.ma-nak kifejtette, a Femine Fortis az idei Házasság hete apropóján kiemelten fontosnak tartja, hogy nagyobb figyelem övezze azokat a felvidéki magyar családokat, amelyek testi, ill. szellemileg sérült gyermeket vállalnak, nevelnek, gondoznak napi 24 órás szolgálatban.

„Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy ezekkel a házaspárokkal, családokkal már a sérült gyermek érkezése előtt is intenzíven foglalkozzanak, egyéni, fejlesztő programokkal segítsék fejlődésüket. Nem kevésbé fontos a családtagokkal való foglalkozás sem, szaktanácsadással kell segíteni a szülőket, nagyszülőket, családtagokat is, hogy el tudják fogadni a számukra megváltoztathatatlan valóságot. Sok esetben a korai fejlesztőközpontok gyors beavatkozásának köszönhetően megmenthető egy-egy szétesés előtt álló házasság, amely sokszor az édesapák részéről visszautasított sérült gyermek elfogadása, születése miatt jut zátonyra” – véli Németh Gabriella.

Különösen fontosnak tartja, hogy mindezek a fejlesztő programok és a szaktanácsadás a kisebbségek nyelvén is biztosítva legyen, elérhetővé váljék a rászorultak részére. Ezért az Magyar Közösség Pártja javasolja egy komplex oktatási, szociális és egészségügyi törvény kidolgozását, amely lehetővé teszi a spektrumzavaros gyermekek és felnőttek társadalmi integrációját.
„A törvényi háttér biztosítása és a szociális szolgáltatások finanszírozásának megoldása mellett azonban elképzelhetetlen a hatékony segítség a civil szervezetek bevonása nélkül. Ezért tartjuk fontosnak, hogy a civil társadalom Szlovákiában is bekapcsolódjon a család, a házasság hetének rendezvénysorozatába, hogy a felvidéki magyar családok gondjairól, mindennapos harcaikról, de örömeikről és sikereikről egyaránt beszéljünk, erősítve ezzel a család intézményét és magyar közösségünk építését” – nyilatkozta a téma kapcsán a Felvidék.ma-nak Németh Gabriella.

Idén a Femine Fortis PT is Felvidék szerte családi rendezvényeken méltatja és propagálja a család, a házasság, az elköteleződés és a gyerekvállalás értékeit.
Ezek az értékek a magyar nemzetpolitika megalapozói, hiszen a család, a magyarság megerősödése nélkül nem valósulhat meg a szülőföldön való megmaradásunk és boldogulásunk sem.

Hideghéthy Andrea, Homoly Erzsó, Felvidék.ma