Femine Fortis – Polgári társulás

„A közéletben a nők nem jutnak olyan szerephez, amire szükség lenne, nem csak arra gondolok, ami megilletné őket, hanem szó szerint, amire szükségünk lenne. Olyan sok kérdés van, amit másként látunk. Bizonyított dolog, hogy a nők és a férfiak értékrendje, világlátása különböző. A döntéshozatalban, mivel ott erősen alulreprezentáltak, meg sem jelenik.Van egy sor olyan dolog, amiben segíteni kell. Még pici ez a szervezet, még csak csírájában létezik, de bízom benne, hogy sok okos, tenni akaró hölgy, nő van köztünk, aki hajlandó is tenni-sokat tehet. Egymásért és a közösségért, erre nagy szükség van. Ha csak azt nézzük, hogy a szlovákiai magyar térfélen például alig találkozunk karitatív tevékenységgel, az is inkább csak csírájában létezik. Amikor ilyen rossz állapotban van egy közösség, amikor a szegénység ilyen mértékben van jelen, akkor bizony sokkal többet tudnánk segíteni is, ha szervezettebbek lennénk.„ – Bauer Edit, örökös tiszteletbeli elnök

A társulás tevékenységének fő céljai

 • a nők asszertivitásának megerősítése
 • a nők felkészítése és képzése a közösségi tevékenység területén
 • segítség nyújtása és tanácsadás a nők munkaerőpiacon való érvényesülése területén
 • az önkéntes és jótékonysági tevékenység legsikeresebb tapasztalatainak terjesztése
 • a családpolitika javítására tett javaslatok megfogalmazása, a család és a munkahely jobb összhangjának kialakítása
 • szemináriumok, szakmai előadások és beszélgetések szervezése
 • együttműködés a női diszkrimináció különböző formáinak megszüntetése területén
 • a nők családi erőszak áldozatává válásának megelőzése
 • tanácsadás és segítségnyújtás gyermekek és az ifjúság részére szociális és jogi védelem területén
 • hasonló irányultságú szervezetekkel való együttműködés nemzetközi szinten
 • publikációs tevékenység

Elnökségi tagok

Neszméri Tünde Elnök, alapító tag

Németh Gabriella Elnökségi tag, alapító tag

Zupko Mária Elnökségi tag, alapító tag

Kiss Beáta Elnökségi tag, alapító tag

Szomolai Andrea Elnökségi tag

Hervay Rozália Elnökségi tag

Reiter Flóra Elnökségi tag, alapító tag

Bauer Edit Örökös tiszteletbeli elnök, alapító tag

Ellenőrző bizottság tagjai

Szamos Zsuzsanna Tag

Mihály Katalin Tag