Bauer Edit, elnök

„A közéletben a nők nem jutnak olyan szerephez, amire szükség lenne, nem csak arra gondolok, ami megilletné őket, hanem szó szerint, amire szükségünk lenne. Olyan sok kérdés van, amit másként látunk. Bizonyított dolog, hogy a nők és a férfiak értékrendje, világlátása különböző. Van egy sor olyan dolog, amiben segíteni kell. Még pici ez a szervezet, még csak csírájában létezik, de bízom benne, hogy sok okos, tenni akaró hölgy, nő van köztünk, aki hajlandó is tenni. Egymástért és a közösségért, erre nagy szükség van. Ha csak azt nézzük, hogy a szlovákiai magyar térfélen majdhogynem hiányzik egy karitatív tevékenység, az is csak csíráiba létezi. Amikor ilyen rossz állapotban van egy közösség, amikor a szegénység ilyem mértékben van jelen, akkor bizony sokkal többet tudnánk segíteni, ha szervezettebbek lennénk.„


Bővebben ...
parallax background

2016 Példakép-díjasa: Cséfalvay Ágnes

 

A társulás tevékenységének fő céljai

a nők asszertivitásának megerősítése,
a nők felkészítése és képzése a közösségi tevékenység területén (a helyi közigazgatásban végzett munka, a médiával való kapcsolat)
segítség nyújtása és tanácsadás a nők munkaerőpiacon való érvényesülése területén
az önkéntes és jótékonysági tevékenység legsikeresebb tapasztalatainak terjesztése
a családpolitika javítására tett javaslatok megfogalmazása, a család és a munkahely jobb összhangjának kialakítása
szemináriumok, szakmai előadások és beszélgetések szervezése
együttműködés a női diszkrimináció különböző formáinak megszüntetése területén
a nők családi erőszak áldozatává válásának megelőzése
tanácsadás és segítségnyújtás gyerekes családok részére
tanácsadás és segítségnyújtás gyermekek és az ifjúság részére szociális és jogi védelem területén
hasonló irányultságú szervezetekkel való együttműködés nemzetközi szinten
publikációs tevékenység

A szervezet létjogosultsága

A civilszervezetként bejegyezett Femine Fortis a Magyar Közösség Pártjával karöltve kíván aktívan részt venni közösségünk építésében, közös céljaik eléréséért, de minden tenni vágyó hölgyet szívesen látnak a szervezetben, aki aktívan szeretne dolgozni a felvidéki magyarságért. Az egyesüklet olyan területekre, problémákra összpontosít, melyek méltánytalanul szorulnak háttérbe, miközben létfontosságúak. Ezek közé tartozik a nők szerepe a társadalomban, a családok támogatása, a perifériára szorult, nehéz körülmények között élők helyzetének javítása, a nők hátrányos megkülönböztetése a bérezés terén, a fiatal édesanyák munkahelyi diszkriminációja.